NIPON SKIN CLINIC

Comments (0) Feature Slider, MODE, VOLUME MODE

mode back cover

mode back cover2

mode back cover3

 

 

แสดงแบบ นายแพทย์นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์, ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, นนท์ อัลภาชน์ หน้า ภัคภิญญา อินทร์จันทร์ ผม นันทสินี น้อยปลา

เสื้อผ้า

Armani Exchange ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0-2658-0260-1 ชั้น 1 ดิ เอ็มโพเรียม โทร. 0-2664-8646

Blackbarrett ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ โทร. 0-2021-2139ชั้น 4 เซ็นทรัล ชิดลม โทร. 0-2254-6008

Calvin Klein Platinum ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2646-1048 ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ โทร. 0-2021-2122 ชั้น 1เซ็นทรัล ชิดลม โทร. 0-2254-3427 ชั้น 1 สยามพารากอน โทร. 0-2610-7886

Jin Vondervic ร้าน Gin & Milk ชั้น 3 สยามเซนเตอร์ โทร. 0-2658-1000 Kemissaraชั้น 2 เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 2 โซนคูเรเตอร์ ดิ เอ็มควอเทียร์

Milin ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0-2658-1134 ชั้น 1 สยามพารากอน โทร. 0-2610-7857 ชั้น 2 เซ็นทรัล ชิดลม โทร. 0-2655-7812 ชั้น 2 โซนคูเรเตอร์ ดิ เอ็มควอเทียร์ โทร. 0-2261-0213

Painkiller ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0-2658-1145 ชั้น 2 โซนคูเรเตอร์ดิ เอ็มควอเทียร์

Playhound ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0-2252-3861 ชั้น 1 สยามพารากอน โทร. 0-2610-7894 ชั้น 2 อิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2255-6461ชั้น 2 โซนคูเรเตอร์ ดิ เอ็มควอเทียร์

เครื่องประดับ Butler & Wilson www.butlerandwilson.co.uk รองเท้า Christian Louboutin ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซีโทร. 0-2160-5814

สไตลิสต์ พงศธร สีปวน ภาพ วีระพจน์ อัศวาจารย์ สนับสนุนแฟชั่นโดย Nipon Skin Clinic สาขาห้างสรรพสินค้าแหลมทอง บางแสน

ชั้น 2 โทร. 038-153-818, สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชั้น 1 โทร. 038-053-777 และ สาขาถนนวชิรปราการ โทร. 038-286-666

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Advertisement